Hiring for Integrity

Tijdens het aanwervingsproces wilt u zich als werkgever u ervan vergewissen dat u niet alleen de sollicitant met de vereiste competenties uitkiest voor de job, doch ook dat u betrouwbare en integere werknemers rekruteert.

Steeds meer bedrijven voorzien daarom in een screening als deel van de sollicitatieprocedure om na te gaan in hoeverre een sollicitant als professioneel betrouwbaar kan worden beschouwd voor de functie waarvoor hij/zij postuleert.

Terwijl u zich, als werkgever, volledig toelegt op de beoordeling van de competenties en kwalificaties van de sollicitant, kan Integrity Check, als laatste stap in het sollicitatieproces,  een screening van de professionele betrouwbaarheid voor u uitvoeren.

Hieronder ziet u hoe dit proces verloopt.

De cijfers

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat niet iedereen even oprecht is op zijn of haar CV. Deze onwaarheden kunnen gaan van kleine verbloemingen tot het verzinnen van behaalde diploma’s of tewerkstellingen. Uit een onderzoek van Statistic Brain in 2015 blijkt dat 78% van de CV’s misleidende informatie bevat, en 53% bevat valsheden. Een ander onderzoek gevoerd door Hirescores.com in 2009 geeft aan dat 70% van de onderzochte werknemers toegeeft ooit te hebben gelogen op hun CV. De meest voorkomende leugens zijn het loon bij de vorige werkgever, behaalde diploma’s, ervaring en reden tot vertrek bij vorige werkgever. 

Verscheidene onderzoeken van Careerbuilder geven aan dat deze leugens niet altijd onopgemerkt blijven. Uit een onderzoek van 2014 blijkt dat 85% van de recruiters zegt ooit een leugen te hebben ontdekt op een CV. Eén op drie van deze recruiters zegt echter een stijgende trend vast te stellen gedurende de laatste jaren en de helft geeft aan een kandidaat onmiddellijk weg te sturen wanneer ze deze betrappen op een leugen.

Informatie op CV’s wordt zelden of nooit volledig gecontroleerd of nagetrokken, waardoor de “verbloemingen” vaak onopgemerkt blijven.

Heeft u in het verleden ooit gelogen bij een sollicitatie?
Waarover gelogen? (%)

Hoe verloopt het proces?

Stap 1: Aankondiging screening

De werkgever stuurt de sollicitant een e-mail met de aankondiging van de pre-employment screening door Integrity Check.

Stap 2: Geïnformeerde toestemming

Transparantie en privacy zijn voor ons van groot belang. Daarom bezorgen we de sollicitant een uitgebreide FAQ waarin de hele screeningsprocedure wordt uitgelegd. Daarnaast vragen we de sollicitant, vooraleer deze de screening aanvangt, aan het begin van de online survey om toestemming.

Stap 3: Online vragenlijst

We beschikken over een platform waarop de sollicitant onze online vragenlijst kan invullen, dit uitsluitend met een door ons bezorgde unieke toegangscode. De items die in de vragenlijst aanbod komen, zijn afhankelijk van de functie waarover gepostuleerd wordt. Er wordt tevens gevraagd bepaalde documenten elektronisch op te laden.

Stap 4: Screening

Integrity Check voert de screening uit en verzamelt de resultaten

Stap 5: Reactie van de kandidaat

Indien er hiaten, tegenstellingen of eigenaardigheden zijn, worden deze aan de sollicitant voorgelegd voor reactie.

Stap 6: Rapportering aan toekomstige werkgever

De uiteindelijke resultaten worden in rapportvorm aan de toekomstige werkgever bezorgd. De sollicitant krijgt een melding dat de procedure ten einde is en dat de toekomstige werkgever verder contact met hem zal opnemen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/sites/web/i-forcebe/www/integritycheck/wp-content/plugins/email-before-download/includes/class-email-before-download-db.php on line 56

White Paper

Employment integrity-screening

De juiste personen vinden voor de organisatie vereist toewijding. Daarbij dient niet alleen de deskundigheid van een kandidaat te worden beoordeeld, maar ook diens professionele betrouwbaarheid. Pas indien aan beide criteria voldaan wordt, kan men stellen dat een sollicitant geschikt is voor de job en dat hij/zij past binnen de waarden en de cultuur van uw onderneming.

Lees hierover meer in de white paper “Employment integrity-screening” die u hieronder kan downloaden.

Het document wordt u via e-mail bezorgd. Gelieve zeker ook uw spamfolder te controleren. Indien u het document toch niet ontvangt, kan u ons steeds contacteren.

Uw naam

Uw e-mail

Uw bedrijf

We respecteren uw privacy en verstrekken nooit uw gegevens aan derden. U kunt zich altijd afmelden.